send link to app

BuyPlusРазработчик AllMobile
бесплатно

BuyPlus là ứng dụng trên điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android, iOS, Windows dành cho hai đối tượng là khách hàng và cửa hàng. Buy+ có các tính năng chính sau
đây:
+ Đối với khách hàng: tích điểm điện tử, tích điểm cùng bạn bè, quản lý thẻ tích điểm, đề
xuất địa điểm vào thời gian rảnh, tìm kiếm và cập nhật thông tin khuyến mãi.
+ Đối với cửa hàng: quản lý khách hàng, tích điểm điện tử và quản lý toàn bộ thẻ tích
điểm, cung cấp và cập nhật thông tin về cửa hàng.
Mọi thắc mắc về ứng dụng: Dev Android : Chu Quang Long - gnolmon@gmail.com